Nahlásanie chyby alebo nepravdivej informácie

Chybu v článku môžeš nahlásiť cez formulár, na ktorý sa preklikneš cez text "Upozorniť" na konci každého článku.

Ak sa nejedná o chybu v článku, môžeš obsah nahlásiť prostredníctvom tohto formulára na nahlásenie chyby.

Na nahlásené chyby vo väčšine prípadov neodpovedáme, opravujeme ich priamo, v prípade ak je nahlásenie relevantné.